CONTACT US

Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd.

(Taizhou Hailun Chemical Fiber Co., Ltd.)

Contact person: Mr. Chen

Mobile: 0086-15850858181

Tel: 0086-0523-86811438

Fax: 0086-0523-86811428

Email: zhongyi_chen@foxmail.com

South Factory Address: No. 9, Donglian Road, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province

(Navigation: Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd.)

North Factory Address: South side of Hailun Road, Sixiang Street, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province

(Navigation: Taizhou Hailun Chemical Fiber Co., Ltd.)


Send us an Inquiry

Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Tel: +86 0523-86811438 Fax: +86 0523-86811428 Address: No. 9, Donglian Road, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province (South Factory) / South side of Hailun Road, Sixiang Street, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province (North Factory)
Copyright: Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Technical support: China polypropylene network