Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Tel: +86 13852860709 Fax: +86 0523-86811428 Address: Factory 1: No. 9, Donglian Road, Binjiang, Taizhou City, Jiangsu, China 225300 Factory 2: Hailun Road, Sixiang Town, Taizhou City, Jiangsu, China 225300
Copyright: Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Technical support: China polypropylene network